Jaki jest protokół SS7 używany w GSM?

W GSM (Global System for Mobile Communications) protokół SS7 (Signaling System 7) służy do sygnalizacji i kontroli zestawiania, rozłączania połączeń i innych istotnych funkcji w sieci telekomunikacyjnej. SS7 odgrywa kluczową rolę w umożliwieniu komunikacji pomiędzy różnymi elementami sieci, pozwalając na nawiązywanie i zarządzanie połączeniami głosowymi i danymi w sieciach GSM.

SS7 Protokół w GSM:

 1. Sygnalizacja i sterowanie:
  • SS7 to protokół sygnalizacyjny ułatwiający komunikację pomiędzy różnymi elementami sieci w sieci GSM. Służy do wymiany komunikatów sygnalizacyjnych, umożliwiając kontrolę funkcji związanych z połączeniami i zarządzanie siecią.
 2. Ustawianie i rozłączanie połączeń:
  • SS7 obsługuje procedury sygnalizacyjne dotyczące zestawiania, rozłączania i zarządzania połączeniami w GSM. Kiedy użytkownik inicjuje połączenie, sygnalizacja SS7 używana jest do nawiązania połączenia, przydzielenia zasobów i zarządzania czasem trwania połączenia.
 3. Aktualizacja lokalizacji i roaming:
  • SS7 zajmuje się procedurami aktualizacji lokalizacji dla abonentów telefonii komórkowej. Gdy urządzenie mobilne przenosi się do nowego obszaru lokalizacji, sygnalizacja SS7 zapewnia aktualizację sieci o bieżącą lokalizację urządzenia. Ma to kluczowe znaczenie dla obsługi funkcji takich jak roaming.
 4. Wiadomości SMS:
  • SS7 jest używany do przesyłania wiadomości SMS (Short Message Service) w sieciach GSM. Komunikaty sygnalizacyjne wymieniane są pomiędzy Centrum Obsługi Krótkich Wiadomości (SMSC) a urządzeniem mobilnym w celu umożliwienia dostarczenia wiadomości tekstowych.
 5. Uwierzytelnianie i bezpieczeństwo:
  • SS7 odgrywa rolę w procedurach uwierzytelniania i bezpieczeństwa w sieciach GSM. Zapewnia bezpieczną wymianę komunikatów sygnalizacyjnych w celu weryfikacji abonenta i ochrony przed nieuprawnionym dostępem.
 6. Zarządzanie przekazywaniem i mobilnością:
  • SS7 zajmuje się procedurami przekazania i zarządzaniem mobilnością w GSM. Kiedy urządzenie mobilne przemieszcza się między komórkami lub obszarami, sygnalizacja SS7 ułatwia proces przekazywania, aby utrzymać ciągłe i nieprzerwane połączenie.
 7. Połączenia między sieciami:
  • SS7 umożliwia wzajemne połączenie pomiędzy różnymi sieciami GSM i innymi sieciami telekomunikacyjnymi. Ułatwia komunikację między elementami sieci, takimi jak mobilne centra przełączające (MSC) i rejestry lokalizacji domowej (HLR), w różnych domenach sieciowych.
 8. Wymiana informacji o abonencie:
  • SS7 służy do wymiany informacji abonenckich pomiędzy elementami sieci. Obejmuje to wysyłanie zapytań do rejestru lokalizacji macierzystych (HLR) o dane abonenta podczas nawiązywania połączeń i zarządzania nimi.
 9. Przenośność numeru:
  • SS7 obsługuje przenoszenie numerów, umożliwiając wymianę komunikatów sygnalizacyjnych pomiędzy różnymi sieciami w celu zlokalizowania aktualnie obsługującej sieci abonenta komórkowego, który przeniósł swój numer.
 10. Zarządzanie siecią:
  • SS7 jest krytycznym elementem zadań zarządzania siecią. Umożliwia operatorom sieci monitorowanie i kontrolę różnych elementów sieci GSM, przyczyniając się do sprawnego funkcjonowania infrastruktury telekomunikacyjnej.

Podsumowując, protokół SS7 jest integralną częścią funkcjonowania sieci GSM, zapewniając mechanizmy sygnalizacyjne i kontrolne niezbędne do nawiązywania, rozłączania połączeń, zarządzania mobilnością, przesyłania wiadomości, bezpieczeństwa i wzajemnych połączeń sieciowych. Umożliwia płynną komunikację pomiędzy różnymi elementami sieci, zapewniając niezawodne działanie usług GSM.

Recent Updates

Related Posts