Jaki jest pożytek z MSrn w GSM?

W sieci GSM (globalny system komunikacji mobilnej) numer MSRN (numer roamingowy stacji mobilnej) odgrywa kluczową rolę w kierowaniu połączeń i komunikacji mobilnej. Podstawowe zastosowanie MSRN jest związane z procesem zestawiania i trasowania połączeń dla urządzeń mobilnych w sieci GSM. Oto szczegółowe wyjaśnienie użycia numeru MSRN w sieci GSM:

1. Przekierowywanie połączeń i kończenie połączeń komórkowych:

 • Aktualizacja lokalizacji: Kiedy urządzenie mobilne jest włączone lub przenosi się do nowego obszaru lokalizacji, wykonuje procedurę aktualizacji lokalizacji, aby poinformować sieć o swojej bieżącej lokalizacji.
 • HLR Zapytanie: Podczas aktualizacji lokalizacji do rejestru lokalizacji macierzystych (HLR) sieci domowej abonenta wysyłane jest zapytanie w celu uzyskania informacji o abonencie, łącznie z numerem MSRN.
 • Przypisanie tymczasowego numeru MSRN: HLR przypisuje tymczasowy numer MSRN do urządzenia mobilnego. Ten tymczasowy numer MSRN jest używany podczas przekierowywania połączeń, gdy urządzenie mobilne znajduje się w odwiedzanym obszarze lokalizacji.

2. Połączenie inicjowane z telefonu komórkowego:

 • Konfiguracja połączenia: Gdy urządzenie mobilne inicjuje połączenie wychodzące (połączenie inicjowane z telefonu komórkowego), MSC (centrum przełączania telefonów komórkowych) wysyła do HLR zapytanie o numer MSRN abonenta docelowego.
 • Informacje o routingu: HLR dostarcza MSC numer MSRN powiązany z bieżącą lokalizacją wywoływanego abonenta.
 • Przekierowywanie połączeń: MSRN jest używany przez MSC do trasowania połączenia do odwiedzanego MSC lub VLR (rejestru lokalizacji gości) obsługującego wywoływanego abonenta.

3. Zakończenie połączenia mobilnego:

 • Przekierowywanie połączeń przychodzących: Kiedy połączenie jest kierowane do abonenta sieci komórkowej (połączenie kończące się w sieci komórkowej), połączenie jest kierowane do MSC lub VLR powiązanego z bieżącą lokalizacją wywoływanego abonenta.
 • HLR Zapytanie o MSRN: HLR jest pytany o uzyskanie numeru MSRN powiązanego z bieżącą lokalizacją wywoływanego abonenta.
 • Trasowanie do tymczasowego numeru MSRN: MSC używa numeru MSRN do przekierowania połączenia do tymczasowego numeru MSRN przypisanego do urządzenia mobilnego w odwiedzanym obszarze lokalizacji.

4. Tymczasowe routing dla roamingu:

 • Scenariusze roamingu: Numer MSRN jest szczególnie istotny w scenariuszach roamingu, w których urządzenie mobilne znajduje się w lokalizacji innej niż jego sieć domowa.
 • Efektywne kierowanie połączeń: Zastosowanie numeru MSRN pozwala na efektywne przekierowanie połączeń do tymczasowego numeru MSRN powiązanego z bieżącą lokalizacją, zapewniając, że połączenie zostanie poprawnie skierowane do odwiedzanej sieci.

5. Prywatność i ochrona:

 • Identyfikator tymczasowy: Tymczasowy numer MSRN dodaje warstwę prywatności i bezpieczeństwa, nie ujawniając rzeczywistego MSISDN (ISDN stacji mobilnej) abonenta odwiedzanej sieci. Numer MSRN pełni funkcję tymczasowego identyfikatora do celów routingu połączeń.

Podsumowując, numer MSRN w sieci GSM jest używany przede wszystkim do wydajnego trasowania i konfiguracji połączeń, zwłaszcza w roamingu. Pełni funkcję tymczasowego identyfikatora powiązanego z aktualną lokalizacją urządzenia mobilnego, zapewniając prawidłowe kierowanie połączeń do MSC lub VLR odwiedzanej sieci.

Recent Updates

Related Posts