Jaka jest różnica między QPSK a 4qam?

Kwadraturowe kluczowanie fazowe (QPSK) i 4-QAM (kwadraturowa modulacja amplitudy) to techniki modulacji cyfrowej stosowane w systemach komunikacyjnych, ale różnią się schematami modulacji i sposobem przedstawiania informacji. Zagłębmy się w szczegóły różnic między QPSK a 4-QAM:

1.QPSK (kwadraturowe kluczowanie z przesunięciem fazowym):

 • Przesunięcia fazowe:
  • QPSK wykorzystuje cztery różne przesunięcia fazowe do reprezentowania symboli: 0, 90, 180 i 270 stopni.
  • Każdy symbol reprezentuje dwa bity informacji, ponieważ istnieją cztery możliwe kombinacje wartości binarnych (00, 01, 10, 11).
 • Mapowanie symboli:
  • Cztery przesunięcia fazowe są odwzorowywane na możliwe kombinacje dwóch bitów w sekwencji binarnej.
  • QPSK osiąga równowagę pomiędzy wydajnością widmową a złożonością, dzięki czemu jest szeroko stosowany w różnych systemach komunikacyjnych.
 • Schemat konstelacji:
  • Diagram konstelacji QPSK przedstawia cztery punkty, każdy odpowiadający jednemu z czterech przesunięć fazowych.
  • Punkty są zwykle umieszczane na wierzchołkach kwadratu na płaszczyźnie zespolonej.
 • Szybkość transmisji danych i wydajność widmowa:
  • QPSK przesyła dwa bity na symbol, co skutkuje szybkością transmisji danych dwukrotnie większą od szybkości modulacji.
  • Zapewnia dobry kompromis pomiędzy wydajnością widmową a podatnością na szum.

2.4-QAM (kwadraturowa modulacja amplitudy):

 • Amplituda i faza:
  • 4-QAM wykorzystuje zarówno amplitudę, jak i fazę do reprezentowania symboli, umożliwiając modulację wzdłuż osi w fazie (I) i kwadratury (Q).
  • Każdy symbol reprezentuje dwa bity informacji, podobnie jak QPSK.
 • Mapowanie symboli:
  • Wartości amplitudy i fazy służą do mapowania symboli na punkty na płaszczyźnie zespolonej.
  • W 4-QAM są zazwyczaj cztery punkty odpowiadające czterem możliwym kombinacjom dwóch bitów (00, 01, 10, 11).
 • Schemat konstelacji:
  • Diagram konstelacji dla 4-QAM przedstawia cztery punkty rozmieszczone w różnych odległościach i pod różnymi kątami na płaszczyźnie zespolonej.
  • Punkty są zwykle umieszczane na wierzchołkach kwadratu lub prostokąta.
 • Szybkość transmisji danych i wydajność widmowa:
  • Podobnie jak QPSK, 4-QAM przesyła dwa bity na symbol, co daje szybkość transmisji danych dwukrotnie większą niż szybkość modulacji.
  • Osiąga równowagę pomiędzy wydajnością widmową i prostotą.

3.Porównanie:

 • Schemat modulacji:
  • Zasadnicza różnica polega na schemacie modulacji. QPSK jest techniką modulacji fazy, natomiast 4-QAM łączy modulację amplitudy i fazy.
 • Reprezentacja informacji:
  • W QPSK informacja jest kodowana głównie w postaci przesunięć fazowych, przy czym amplituda jest zwykle utrzymywana na stałym poziomie.
  • W technologii 4-QAM informacja jest kodowana zarówno pod względem amplitudy, jak i fazy, co zapewnia elastyczność w dostosowywaniu charakterystyki sygnału.
 • Schemat konstelacji:
  • Diagramy konstelacji dla QPSK i 4-QAM pokazują cztery punkty, ale ich położenie i charakterystyka są różne.
  • Punkty QPSK są zazwyczaj umieszczane na wierzchołkach kwadratu, natomiast punkty 4-QAM mogą tworzyć kwadrat lub prostokąt.
 • Aplikacje:
  • Zarówno QPSK, jak i 4-QAM są stosowane w różnych systemach komunikacyjnych, ale wybór może zależeć od konkretnych wymagań, takich jak nacisk na fazę lub potrzeba elastyczności w dostosowywaniu amplitudy.

4.Wniosek:

 • Kluczowe różnice:
  • QPSK to technika modulacji fazy z czterema przesunięciami fazowymi, reprezentującymi dwa bity na symbol.
  • 4-QAM to połączona technika modulacji amplitudy i fazy, reprezentująca również dwa bity na symbol.
 • Kompromisy:
  • Wybór pomiędzy QPSK a 4-QAM zależy od specyficznych wymagań systemu komunikacyjnego, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak wydajność widmowa, podatność na szum i elastyczność w dostosowywaniu charakterystyki sygnału.

Podsumowując, QPSK i 4-QAM to techniki modulacji cyfrowej stosowane w systemach komunikacyjnych. QPSK wykorzystuje przede wszystkim modulację fazy, podczas gdy 4-QAM łączy modulację amplitudy i fazy. Obydwa zapewniają szybkość transmisji danych wynoszącą dwa bity na symbol, a wybór między nimi zależy od konkretnych potrzeb systemu komunikacyjnego, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak wydajność widmowa i elastyczność w dostosowywaniu charakterystyki sygnału.

Recent Updates

Related Posts