Jaka jest modulacja QPSK?

Kwadraturowe kluczowanie fazowe (QPSK) to cyfrowy schemat modulacji stosowany w systemach komunikacyjnych do przesyłania danych poprzez zmianę fazy sygnału nośnego. Przyjrzyjmy się szczegółowo modulacji QPSK:

1.Podstawy kluczowania z przesunięciem fazowym (PSK):

 • Reprezentacja binarna:
  • PSK to rodzaj modulacji cyfrowej, w którym faza sygnału nośnego jest zmieniana w celu przedstawienia symboli binarnych.
  • W podstawowym PSK stosowane są dwa różne przesunięcia fazowe: 0 i 180 stopni.

2.Kwadraturowe kluczowanie z przesunięciem fazowym (QPSK):

 • Rozbudowa PSK:
  • QPSK jest rozszerzeniem PSK, które wykorzystuje cztery różne przesunięcia fazowe do reprezentowania symboli.
  • Przesunięcia fazowe wynoszą zazwyczaj 0, 90, 180 i 270 stopni.
 • Mapowanie symboli:
  • W QPSK każdy symbol reprezentuje dwa bity informacji, co pozwala na bardziej efektywne wykorzystanie dostępnej przepustowości.
  • Cztery przesunięcia fazowe są odwzorowywane na możliwe kombinacje dwóch bitów w sekwencji binarnej.
 • Schemat konstelacji:
  • Diagram konstelacji QPSK przedstawia cztery punkty, każdy odpowiadający jednemu z czterech przesunięć fazowych.
  • Punkty są zwykle umieszczane na wierzchołkach kwadratu na płaszczyźnie zespolonej.
 • Proces modulacji:
  • QPSK moduluje sygnał nośny, zmieniając jego fazę zgodnie z przesyłaną informacją binarną.
  • Proces modulacji obejmuje wybór jednego z czterech przesunięć fazowych w oparciu o dwa bity reprezentowane przez każdy symbol.
 • Reprezentacja sygnału:
  • Sygnały QPSK mogą być reprezentowane w dziedzinie czasu jako seria impulsów, przy czym każdy impuls odpowiada symbolowi.
  • W dziedzinie częstotliwości sygnały QPSK wykazują charakterystyczną wydajność widmową, pozwalającą na wyższą przepływność danych w porównaniu do podstawowego PSK.
 • Charakterystyka przebiegu:
  • Przebieg QPSK charakteryzuje się dyskretnymi przesunięciami fazowymi na granicach symboli, co skutkuje szeregiem odrębnych punktów na diagramie konstelacji.

3.Przejścia symboli i działanie nadajnika:

 • Kontrolowane przejścia:
  • QPSK zaprojektowano tak, aby kontrolował przejścia pomiędzy symbolami, aby uniknąć nagłych zmian w sygnale.
  • Przejścia są starannie zarządzane, aby zminimalizować zniekształcenia i odrastanie widma.
 • Działanie nadajnika:
  • Nadajnik w systemie QPSK generuje sygnał nośny i moduluje jego fazę w oparciu o przesyłaną informację binarną.
  • Zmodulowany sygnał jest następnie przesyłany kanałem komunikacyjnym.

4.Aplikacje:

 • Komunikacja bezprzewodowa:
  • QPSK jest szeroko stosowany w systemach komunikacji bezprzewodowej, w tym w komunikacji satelitarnej, transmisji cyfrowej i komunikacji mobilnej.
 • Transmisja danych:
  • QPSK jest wybierany ze względu na wydajność widmową, pozwalającą na transmisję większej szybkości transmisji danych w ramach dostępnego pasma.

5.Wniosek:

 • Podsumowanie modulacji:
  • QPSK moduluje sygnał nośny, zmieniając jego fazę pomiędzy czterema różnymi przesunięciami, z których każde odpowiada unikalnej kombinacji dwóch bitów.
  • Proces modulacji polega na kontrolowanych przejściach pomiędzy symbolami, zapewniając wydajność widmową i minimalizując zniekształcenia.
 • Aplikacje:
  • QPSK znajduje zastosowanie w różnych systemach komunikacyjnych, gdzie istotne jest efektywne wykorzystanie przepustowości i wyższych przepływności danych.

Podsumowując, QPSK to schemat modulacji cyfrowej, który rozszerza podstawowe zasady kluczowania z przesunięciem fazowym (PSK). Wykorzystuje cztery różne przesunięcia fazowe do reprezentowania symboli, umożliwiając transmisję dwóch bitów na symbol. Proces modulacji obejmuje dokładnie kontrolowane przejścia między symbolami, a QPSK jest szeroko stosowany w systemach komunikacji bezprzewodowej ze względu na jego wydajność widmową i zdolność do osiągania wyższych szybkości transmisji danych.

Recent Updates

Related Posts