Jak autokorelacja w CDMA

Autokorelacja to po prostu porównanie sygnału z samym sobą. W przypadku sekwencji cyfrowej, takiej jak krótkie kody stosowane w EIA/TIA-95-B, porównanie to jest miarą liczby pasujących bitów w stosunku do liczby bitów, które nie pasują.

Dobre wzorce pseudolosowe (takie jak krótkie kody) są zaprojektowane tak, aby mieć niemal idealną autokorelację przy wyrównaniu czasowym i bardzo słabą autokorelację przy wszystkich innych przesunięciach czasowych. Innymi słowy, krótkie kody są zaprojektowane tak, aby pasowały po wyrównaniu i miały dopasowanie bliskie zeru (równa liczba dopasowań i niedopasowań) we wszystkich innych dopasowaniach czasowych.

Autokorelacja dobrej pseudolosowej sekwencji cyfrowej względem samej siebie w funkcji przesunięcia czasowego. Widać, że istnieje silna korelacja z przesunięciem zerowym i że przy wszystkich innych przesunięciach korelacja netto jest bliska zeru. Ta właściwość ułatwia znalezienie krótkiego kodu przy danym przesunięciu PN.

  • Jest porównaniem sygnału z samym sobą
  • Dobre wzorce pseudolosowe charakteryzują się:
  1. Silna korelacja przy zerowym przesunięciu czasowym
  2. Słaba korelacja przy innych przesunięciach czasowych

Korelacja krótkiego kodu

Krótkie kody zaprojektowano tak, aby charakteryzowały się silną autokorelacją przy zerowym przesunięciu czasu i słabą autokorelacją przy innych przesunięciach czasowych. Ale co dzieje się z właściwościami autokorelacji, gdy jednocześnie występuje wiele krótkich kodów z różnymi przesunięciami PN? Jest to stan występujący w rzeczywistej, działającej sieci EIT/TIA-95-B.

Autokorelacja krótkich kodów w obecności 17 dB dodanego białego szumu. Można zastosować biały szum, ponieważ inną właściwością krótkich kodów jest to, że pojawiają się one jako zakłócenia białego szumu dla odbiorników poszukujących różnych krótkich kodów PN Offset. Nawet przy tak dużym dodatkowym szumie autokorelacja przy zerowym przesunięciu jest silna.

Przy innych przesunięciach autokorelacja netto nie wynosi zero, ale nadal jest stosunkowo słaba w porównaniu z autokorelacją przesunięcia zerowego. Te właściwości krótkich kodów umożliwiają odbiornikom CDMA szybkie uzyskanie pożądanego sygnału przesunięcia PN nawet w obecności dużych ilości zakłóceń.

Krótkie kody mają na celu:
  • Silna autokorelacja przy zerowym przesunięciu czasowym
  • Słaba autokorelacja przy innych przesunięciach
  • Dobra autokorelacja w środowiskach o bardzo słabym stosunku sygnału do szumu
  • Umożliwia szybką akwizycję w rzeczywistym środowisku
Recent Updates

Related Posts