Dlaczego QAM jest preferowany zamiast QPSK?

Kwadraturowa modulacja amplitudy (QAM) i kwadraturowe kluczowanie z przesunięciem fazy (QPSK) są schematami modulacji cyfrowej, ale różnią się sposobem kodowania danych na sygnale nośnym. W niektórych scenariuszach QAM jest często preferowany zamiast QPSK ze względu na większą pojemność przenoszenia danych i wydajność widmową. Przyjrzyjmy się szczegółowo, dlaczego QAM jest preferowany zamiast QPSK:

1. Podstawowe zasady QAM i QPSK:

 • QAM:
  • QAM to schemat modulacji, który łączy modulację amplitudy i fazy.
  • W QAM amplituda i faza sygnału nośnego są modulowane w celu przedstawienia wielu bitów na symbol.
 • QPSK:
   Z drugiej strony
  • QPSK to schemat modulacji fazy, w którym faza sygnału nośnego jest modulowana w celu reprezentowania danych cyfrowych.
  • Każdy symbol w QPSK reprezentuje dwa bity.

2. Zalety QAM nad QPSK:

 • Wyższa szybkość transmisji danych:
  • Jedną ze znaczących zalet QAM w porównaniu z QPSK jest jego zdolność do przesyłania większej liczby bitów na symbol, co prowadzi do wyższych szybkości transmisji danych.
  • Schematy QAM mogą reprezentować wiele bitów w każdym symbolu, umożliwiając zwiększenie przepustowości w ramach tej samej szerokości pasma.
 • Poprawiona wydajność widmowa:
  • QAM zapewnia lepszą wydajność widmową poprzez efektywne wykorzystanie dostępnej przepustowości do przesyłania większej liczby bitów na symbol.
  • Zwiększona wydajność widmowa ma kluczowe znaczenie w scenariuszach, w których przepustowość jest ograniczona lub kosztowna.
 • Możliwość dostosowania do zmiennych warunków:
  • QAM może dostosować się do zmieniających się warunków na kanale, dostosowując kolejność modulacji.
  • Schematy QAM wyższego rzędu (np. 16QAM, 64QAM) mogą być stosowane, gdy warunki w kanale są sprzyjające, zapewniając wyższe szybkości transmisji danych, natomiast QAM niższego rzędu mogą być stosowane w trudnych warunkach.

3. Zastosowania QAM:

 • Cyfrowe systemy komunikacji:
  • QAM jest szeroko stosowany w różnych systemach komunikacji cyfrowej, w tym w komunikacji przewodowej i bezprzewodowej, telewizji cyfrowej i Internecie szerokopasmowym.
  • Jego zdolność do osiągania wysokich szybkości transmisji danych i wydajności widmowej sprawia, że ​​nadaje się do różnorodnych zastosowań.
 • Komunikacja bezprzewodowa:
  • W standardach komunikacji bezprzewodowej, takich jak 4G LTE i 5G, QAM jest kluczowym schematem modulacji.
  • QAM wyższego rzędu umożliwia transmisję dużych ilości danych kanałami bezprzewodowymi, wspierając aplikacje takie jak strumieniowe przesyłanie wideo w wysokiej rozdzielczości i przeglądanie Internetu.
 • Telewizja cyfrowa:
  • QAM jest stosowany w cyfrowej transmisji telewizyjnej w celu wydajnej transmisji danych.
  • Umożliwia transmisję wielu cyfrowych kanałów telewizyjnych w ramach przydzielonego widma częstotliwości.

4. Kompromisy i rozważania:

 • Złożoność i czułość odbiornika:
  • Chociaż QAM oferuje wyższe szybkości transmisji danych, wiąże się to ze zwiększoną złożonością zarówno nadajnika, jak i odbiornika.
  • Odbiornik musi być bardziej czuły, aby dokładnie dekodować wiele poziomów amplitudy i fazy.
 • Wytrzymałość w hałaśliwym otoczeniu:
  • W środowiskach o wysokim poziomie hałasu lub zakłóceń, QPSK może mieć przewagę nad QAM wyższego rzędu.
  • QPSK, dzięki prostszej modulacji amplitudy, może wykazywać lepszą niezawodność w kanałach z zakłóceniami.

5. Modulacja adaptacyjna:

 • Dynamiczne dostosowanie do warunków kanału:
  • QAM umożliwia adaptacyjną modulację w oparciu o zmieniające się warunki kanału.
  • Systemy mogą dynamicznie dostosowywać kolejność modulacji w oparciu o jakość kanału, optymalizując szybkość transmisji danych i niezawodność.

6. Wniosek:

 • Skalowalność i wydajność:
  • Podsumowując, QAM jest preferowany zamiast QPSK w scenariuszach, w których niezbędna jest skalowalność, wyższe szybkości transmisji danych i wydajność widmowa.
  • Jego zdolność do efektywnego wykorzystania pasma i dostosowania się do zmiennych warunków kanału sprawia, że ​​QAM jest wszechstronnym i powszechnie stosowanym schematem modulacji w nowoczesnych cyfrowych systemach komunikacyjnych.

Chociaż QAM oferuje znaczne korzyści pod względem szybkości transmisji danych i wydajności widmowej, wybór pomiędzy QAM i QPSK zależy od konkretnych wymagań scenariusza komunikacji, w tym dostępnej przepustowości, warunków kanału i pożądanych kompromisów między złożonością a niezawodnością.

Recent Updates

Related Posts