Co to jest alokacja komórek w GSM

ThePrzydział komórek(CA) to lista wszystkich częstotliwości przydzielonych do komórki. Certyfikat CA jest regularnie przesyłany w kanale BCCH. Zwykle jest on również zawarty w komunikatach sygnalizacyjnych, które nakazują urządzeniu mobilnemu rozpoczęcie korzystania z kanału logicznego ze przeskakiwaniem częstotliwości. Przydział komórek może być inny dla każdej komórki.

W GSM 900 lista CA może zawierać wszystkie 124 dostępne częstotliwości. Jednakże praktyczny limit wynosi 64, ponieważ lista MA może wskazywać jedynie 64 częstotliwości uwzględnione na liście CA, jak przedstawiono w następnej sekcji. Jedyną metodą sygnalizacji dopuszczoną w systemach GSM 900 do transmisji listy CA jest metoda „mapy bitowej 0” przedstawiona w poniższej tabeli.

cell allocation

W systemach GSM 1800 i GSM 1900 pasmo częstotliwości jest tak duże, że lista urzędów certyfikacji nie jest w stanie uwzględnić wszystkich częstotliwości dostępnych w systemie. W tych systemach nie jest dostępna metoda „mapa bitowa 0”, ale można zastosować pięć innych metod. Każda z tych metod ma inne ograniczenia, które ograniczają maksymalny zakres częstotliwości i maksymalną liczbę częstotliwości. Lista CA jest zawsze generowana automatycznie i zawiera częstotliwość BCCH oraz częstotliwości zdefiniowane dla listy MA.

Recent Updates

Related Posts