Co robi Kaspersky?

Kaspersky angażuje się w różne działania związane z cyberbezpieczeństwem. Stale rozwija i aktualizuje oprogramowanie antywirusowe i cyberbezpieczeństwa, aby chronić użytkowników przed szeroką gamą zagrożeń cyfrowych, w tym złośliwym oprogramowaniem, atakami phishingowymi, oprogramowaniem ransomware i nie tylko. Wiąże się to z prowadzeniem badań nad pojawiającymi się zagrożeniami cybernetycznymi i opracowywaniem nowych technologii w celu zwiększenia możliwości wykrywania i zapobiegania.

Kaspersky koncentruje się także na edukowaniu społeczeństwa i przedsiębiorstw w zakresie najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa. Na swojej stronie internetowej udostępnia zasoby, artykuły i przewodniki, które pomagają użytkownikom zrozumieć i ograniczyć ryzyko cyfrowe. Ponadto Kaspersky współpracuje z partnerami branżowymi, instytucjami akademickimi i agencjami rządowymi w celu promowania świadomości cyberbezpieczeństwa i inicjatyw badawczych na całym świecie.

W obszarze wspierania cyberbezpieczeństwa Kaspersky stara się wpływać na dyskusje polityczne i kształtować ramy regulacyjne, które podnoszą standardy cyberbezpieczeństwa i chronią prywatność użytkowników. Uczestniczy w forach, konferencjach i grupach roboczych poświęconych zarządzaniu cyberbezpieczeństwem, wnosząc swoje spostrzeżenia i wiedzę specjalistyczną w celu promowania bezpieczniejszego środowiska cyfrowego dla wszystkich zainteresowanych stron.

Ponadto firma Kaspersky angażuje się we wspieranie ekosystemu cyberbezpieczeństwa poprzez współpracę z dostawcami technologii i integratorami. Współpracuje nad wspólnymi rozwiązaniami i integracjami, które wykorzystują swoją wiedzę specjalistyczną w zakresie technologii wykrywania zagrożeń i cyberbezpieczeństwa w celu poprawy ogólnego stanu bezpieczeństwa organizacji i osób na całym świecie.

Recent Updates

Related Posts