Wat zijn MPDU en MSDU in WIFI?

Bij Wi-Fi-communicatie zijn MPDU (MAC Protocol Data Unit) en MSDU (MAC Service Data Unit) termen die verband houden met de Medium Access Control (MAC)-laag, die verschillende stadia van gegevensinkapseling en -overdracht definiëren. Deze eenheden spelen een cruciale rol bij het organiseren en beheren van de gegevensstroom tussen apparaten binnen een Wi-Fi-netwerk.

MPDU (MAC-protocolgegevenseenheid):

 1. Definitie:
  • Een MPDU, of MAC Protocol Data Unit, vertegenwoordigt de framestructuur die door de MAC-laag wordt gebruikt voor de overdracht van gegevens via het draadloze medium. Het kapselt gegevens in in een formaat dat geschikt is voor verzending binnen het Wi-Fi-netwerk.
 2. Structuur:
  • De MPDU bevat verschillende velden, zoals de MAC-header, Frame Control-veld, Adresvelden (voor bron en bestemming), Frame Body (met de daadwerkelijke gegevenspayload) en een Frame Check Sequence (FCS) voor foutdetectie.
 3. MAC-koptekst:
  • De MAC-header binnen de MPDU bevat besturingsinformatie, frametype, duurinformatie en andere parameters die nodig zijn voor de goede werking van de MAC-laag.
 4. Framecontroleveld:
  • Het veld Framecontrole is een belangrijk onderdeel van de MPDU en geeft het type frame (gegevens, beheer of controle), adresseringsinformatie en andere controleparameters aan.
 5. Gebruik:
  • MPDU’s worden gebruikt voor de overdracht van dataframes binnen een Wi-Fi-netwerk. Dataframes dragen de lading van de communicatie, zoals gebruikersgegevens, en vormen een integraal onderdeel van het algehele communicatieproces.
 6. MPDU-verwerking:
  • De MPDU ondergaat verwerking op de MAC-laag, inclusief adressering, framecontrolevalidatie en foutcontrole. Eenmaal voorbereid, wordt het overgedragen aan de fysieke laag (PHY) voor modulatie en verzending via het draadloze kanaal.

MSDU (MAC-servicegegevenseenheid):

 1. Definitie:
  • Een MSDU, of MAC Service Data Unit, vertegenwoordigt de datalading voordat deze wordt ingekapseld in een MPDU. De MSDU zijn de gegevens uit een hogere laag die voor verzending naar de MAC-laag worden doorgegeven.
 2. Structuur:
  • De MSDU bestaat uit de gebruikersgegevens die via het netwerk moeten worden verzonden. Het bevat niet de MAC-laagheaders en besturingsinformatie die is toegevoegd tijdens het inkapselingsproces.
 3. Gegevens op hogere lagen:
  • De MSDU draagt ​​de payload van protocollen op een hogere laag, zoals de netwerklaag (laag 3) in het OSI-model. Deze payload kan IP-pakketten, TCP-segmenten of andere protocolgegevens bevatten.
 4. Inkapseling:
  • Vóór verzending ondergaat de MSDU inkapseling binnen de MAC-laag, waar de noodzakelijke headers, besturingsinformatie en FCS worden toegevoegd om de volledige MPDU te vormen.
 5. Gebruik:
  • MSDU’s worden doorgegeven van protocollen uit een hogere laag naar de MAC-laag voor verzending via het Wi-Fi-netwerk. De MAC-laag is verantwoordelijk voor het organiseren en formatteren van de MSDU in een MPDU die geschikt is voor draadloze transmissie.
 6. Ontkapseling:
  • Bij ontvangst van een MPDU extraheert de MAC-laag van het bestemmingsapparaat de MSDU door de headers en besturingsinformatie van de MAC-laag te verwijderen. De resulterende MSDU wordt vervolgens afgeleverd bij protocollen op een hoger niveau voor verdere verwerking.

Samenvattend zijn MPDU (MAC Protocol Data Unit) en MSDU (MAC Service Data Unit) integrale componenten van het Wi-Fi-communicatieproces. De MSDU draagt ​​de datalading van de hogere laag, terwijl de MPDU deze lading inkapselt met MAC-laagheaders voor verzending via het draadloze medium. Het begrijpen van het onderscheid tussen deze eenheden is essentieel voor het begrijpen van het datatransmissieproces in Wi-Fi-netwerken.

Recent Updates

Related Posts