Wat is orthogonale code in CDMA?

In Code Division Multiple Access (CDMA)-systemen is een orthogonale code, vaak een spreidingscode of sequentie genoemd, een cruciaal onderdeel waarmee meerdere gebruikers tegelijkertijd hetzelfde frequentiespectrum kunnen delen. Het gebruik van orthogonale codes is van fundamenteel belang voor het succes van CDMA, omdat efficiënte en interferentiebestendige communicatie mogelijk is. Laten we dieper ingaan op de details van orthogonale codes in CDMA, hoe ze werken en hun betekenis:

1.Orthogonale codes in CDMA:

 • Definitie:
  • Orthogonale codes in CDMA zijn unieke reeksen die aan individuele gebruikers in het systeem worden toegewezen.
  • Deze codes bezitten wiskundige eigenschappen waardoor ze orthogonaal zijn, wat betekent dat ze een lage correlatie met elkaar hebben.
 • Objectief:
  • Het primaire doel van het gebruik van orthogonale codes is om meerdere gebruikers gelijktijdig signalen te laten verzenden en ontvangen over hetzelfde frequentiespectrum zonder interferentie te veroorzaken.

2.Belangrijkste kenmerken van orthogonale codes:

 • 1. Lage correlatie:
  • Orthogonale codes vertonen een lage correlatie met elkaar. Bij overlap is de correlatie tussen verschillende codes minimaal.
 • 2. Verspreidingsproces:
  • Het informatiesignaal van elke gebruiker wordt verspreid over een brede frequentieband met behulp van zijn unieke orthogonale code.
  • Het spreidingsproces omvat het vermenigvuldigen van het informatiesignaal met de orthogonale code, waardoor het signaal effectief wordt uitgebreid in het frequentiedomein.
 • 3. Signaalscheiding:
  • Het gebruik van orthogonale codes zorgt ervoor dat zelfs wanneer meerdere gebruikers tegelijkertijd zenden, hun gespreide signalen bij de ontvanger kunnen worden gescheiden zonder noemenswaardige interferentie.
 • 4. Wiskundige orthogonaliteit:
  • Wiskundig gezien worden twee functies of reeksen als orthogonaal beschouwd als hun inproduct nul is. In de context van CDMA zorgt deze wiskundige eigenschap ervoor dat de codes tijdens de verzending niet met elkaar interfereren.

3.Hoe orthogonale codes werken in CDMA:

 • 1. Codetoewijzing:
  • Elke gebruiker in een CDMA-systeem krijgt een unieke orthogonale code toegewezen.
  • De codes zijn zorgvuldig ontworpen om een ​​lage kruiscorrelatie te hebben, waardoor minimale interferentie tussen gebruikers wordt gegarandeerd.
 • 2. Verspreidingsproces:
  • Wanneer een gebruiker een transmissie initieert, wordt zijn informatiesignaal vermenigvuldigd (of geconvolueerd) met de hem toegewezen orthogonale code.
  • Dit spreidingsproces vergroot de bandbreedte van het signaal, waardoor het over het gehele frequentiespectrum kan worden verzonden.
 • 3. Gelijktijdige verzending:
  • Meerdere gebruikers kunnen hun gespreide signalen tegelijkertijd over hetzelfde frequentiespectrum verzenden.
  • De lage correlatie tussen orthogonale codes zorgt ervoor dat de signalen naast elkaar kunnen bestaan ​​zonder noemenswaardige interferentie.
 • 4. CDMA-decodering:
  • Aan de ontvangerzijde wordt het ontvangen signaal, dat bijdragen van meerdere gebruikers bevat, gecorreleerd met de orthogonale codes.
  • De ontvanger gebruikt de toegewezen orthogonale code om het informatiesignaal van de beoogde gebruiker te isoleren en te decoderen, waardoor het effectief wordt gescheiden van andere signalen.

4.Orthogonale code-eigenschappen:

 • 1. Chipsnelheid:
  • De snelheid waarmee de code wordt gegenereerd, staat bekend als de chipsnelheid.
  • Orthogonale codes in CDMA zijn ontworpen om een ​​hoge chipsnelheid te hebben, waardoor efficiënt gebruik van het beschikbare frequentiespectrum mogelijk is.
 • 2. Spread-spectrumtechniek:
  • Het gebruik van orthogonale codes is een belangrijk aspect van de spread-spectrumtechniek die bij CDMA wordt gebruikt.
  • Spread-spectrumtechnologie verbetert de veiligheid, robuustheid en interferentieweerstand van CDMA-transmissies.
 • 3. Codelengte:
  • De lengte van de orthogonale code beïnvloedt de capaciteit en prestaties van het CDMA-systeem.
  • Langere codes bieden meer unieke combinaties, maar kunnen uitdagingen met zich meebrengen op het gebied van verwerkingscomplexiteit.

5.Uitdagingen en overwegingen:

 • 1. Kruiscorrelatie:
  • Het bereiken van een lage kruiscorrelatie tussen orthogonale codes is cruciaal.
  • Een hoge kruiscorrelatie kan tot interferentie leiden en van invloed zijn op het vermogen van het systeem om meerdere gebruikers tegelijkertijd te ondersteunen.
 • 2. Codeontwerp:
  • Het ontwerp van orthogonale codes vereist een zorgvuldige afweging om factoren zoals chipsnelheid, lengte en kruiscorrelatie in evenwicht te brengen.
  • Er worden geavanceerde codeontwerptechnieken gebruikt om de prestaties te optimaliseren.

6.Betekenis van orthogonale codes in CDMA:

 • 1. Verhoogde capaciteit:
  • Dankzij orthogonale codes kunnen CDMA-systemen meerdere gebruikers tegelijkertijd ondersteunen, wat resulteert in een grotere netwerkcapaciteit.
 • 2. Interferentieweerstand:
  • De lage correlatie tussen codes zorgt voor interferentiebestendigheid, waardoor robuuste communicatie mogelijk is in aanwezigheid van signalen van andere gebruikers.
 • 3. Beveiliging:
  • Het gebruik van unieke orthogonale codes verbetert de veiligheid van CDMA-transmissies doordat het voor ongeautoriseerde partijen moeilijk wordt om signalen te onderscheppen of te decoderen.
 • 4. Efficiënt spectrumgebruik:
  • Het vermogen van CDMA om orthogonale codes te gebruiken vergemakkelijkt een efficiënt spectrumgebruik, waardoor meer gebruikers dezelfde frequentieband kunnen delen.

7.Conclusie:

 • Orthogonale codes vormen een fundamenteel onderdeel van de CDMA-technologie en maken de gelijktijdige verzending van meerdere signalen over hetzelfde frequentiespectrum mogelijk.
 • Hun lage kruiscorrelatie-eigenschappen dragen bij aan een grotere capaciteit, interferentieweerstand en efficiënt gebruik van het beschikbare spectrum in CDMA-systemen.

Samenvattend spelen orthogonale codes in CDMA een cruciale rol bij het mogelijk maken dat meerdere gebruikers tegelijkertijd hetzelfde frequentiespectrum kunnen delen. De lage correlatie tussen codes zorgt voor interferentiebestendigheid en draagt ​​bij aan de efficiëntie, capaciteit en veiligheid van CDMA-communicatiesystemen.

Recent Updates

Related Posts