Wat is het verschil tussen een actieve en passieve antenne?

De termen “actieve antenne” en “passieve antenne” verwijzen naar verschillende soorten antennes met verschillende kenmerken op basis van hun interne componenten en functionaliteit. Hier volgt een overzicht van de belangrijkste verschillen tussen actieve en passieve antennes:

Actieve antenne:

1. Definitie:

 • Actieve antennesactieve elektronische componenten, zoals versterkers of signaalverwerkingscircuits, in de antennestructuur opnemen.

2. Versterking:

 • Ingebouwde versterkers:Actieve antennes bevatten ingebouwde versterkers die de ontvangen of verzonden signalen rechtstreeks op de antenne kunnen versterken.

3. Signaalverwerking:

 • Geïntegreerde verwerking:Actieve antennes kunnen geïntegreerde signaalverwerkingsmogelijkheden hebben, waardoor filtering, impedantiematching of andere verwerkingstaken mogelijk zijn.

4. Voordelen:

 • Signaalversterking:Door de aanwezigheid van versterkers kunnen actieve antennes de signaalsterkte versterken, waardoor ze geschikt zijn voor scenario’s waarin signaalversterking nodig is, zoals in gebieden met een zwak signaal.
 • Laag geluidsniveau:Actieve antennes kunnen een lager ruisgetal hebben, wat bijdraagt ​​aan een betere signaalkwaliteit.

5. Stroomvereisten:

 • Externe stroombron:Actieve antennes hebben doorgaans een externe voedingsbron nodig om de ingebouwde elektronische componenten te bedienen.

6. Toepassingen:

 • Afgelegen gebieden:Actieve antennes worden vaak gebruikt in afgelegen gebieden of op locaties met zwakke signalen om de algehele signaalontvangst te verbeteren.
 • Signaalverdeling:Actieve antennes zijn geschikt voor toepassingen waarbij signalen over lange kabellengtes moeten worden verdeeld zonder significante signaalverslechtering.

Passieve antenne:

1. Definitie:

 • Passieve antennesmissen ingebouwde elektronische componenten zoals versterkers of signaalprocessors. Ze vertrouwen uitsluitend op hun fysieke structuur voor signaalontvangst of -overdracht.

2. Versterking:

 • Geen ingebouwde versterkers:Passieve antennes hebben geen ingebouwde versterkers; daarom versterken ze de signalen niet rechtstreeks.

3. Signaalverwerking:

 • Beperkte verwerking:Passieve antennes hebben doorgaans beperkte of geen geïntegreerde signaalverwerkingsmogelijkheden.

4. Voordelen:

 • Eenvoud:Passieve antennes zijn eenvoudiger qua ontwerp en constructie omdat ze geen actieve elektronische componenten bevatten.
 • Geen stroomvereiste:Passieve antennes hebben geen externe voedingsbron nodig, omdat ze geen actieve elektronische componenten bevatten.

5. Stroomvereisten:

 • Geen externe voeding:Passieve antennes werken zonder dat er een externe voedingsbron nodig is.

6. Toepassingen:

 • Standaard ontvangst:Passieve antennes worden vaak gebruikt in standaard signaalontvangstscenario’s waarbij signaalversterking geen primaire vereiste is.
 • Kosteneffectieve oplossingen:Door hun eenvoud zijn passieve antennes vaak kosteneffectieve oplossingen voor diverse toepassingen.

Samenvatting:

 • Actieve antenneshebben ingebouwde versterkers en kunnen over signaalverwerkingsmogelijkheden beschikken. Ze zijn geschikt voor scenario’s die signaalversterking en verbeterde signaalkwaliteit vereisen.
 • Passieve antenneshebben geen ingebouwde versterkers en vertrouwen uitsluitend op hun fysieke structuur. Ze zijn eenvoudiger van ontwerp, kosteneffectiever en geschikt voor standaard signaalontvangstscenario’s.

Samenvattend ligt het belangrijkste verschil in de opname van actieve elektronische componenten zoals versterkers en signaalprocessors in actieve antennes, terwijl passieve antennes uitsluitend afhankelijk zijn van hun fysieke structuur zonder ingebouwde versterking of signaalverwerkingsmogelijkheden. De keuze tussen actieve en passieve antennes hangt af van de specifieke eisen van de toepassing, waaronder de behoefte aan signaalversterking, signaalkwaliteit en kostenoverwegingen.

Recent Updates

Related Posts