Wat is de RNC in CDMA?

De Radio Network Controller (RNC) in Code Division Multiple Access (CDMA) verwijst naar een cruciaal onderdeel binnen de CDMA-netwerkarchitectuur, specifiek in de context van CDMA2000 en de daaropvolgende generaties. De RNC speelt een centrale rol bij het beheren en controleren van de radiobronnen binnen het CDMA-netwerk. Laten we dieper ingaan op de details van de RNC in CDMA:

1. CDMA netwerkarchitectuur:

 • Knooppunt binnen kernnetwerk:
  • In een CDMA-netwerk bevindt de RNC zich binnen het kernnetwerk en is verbonden met zowel het radiotoegangsnetwerk (RAN) als de kernnetwerkelementen.

2. Functionaliteit van de RNC:

 • Radiobronnenbeheer:
  • De primaire functie van de RNC is het beheren en controleren van de radiobronnen binnen het CDMA-netwerk.
  • Dit omvat het toewijzen en vrijgeven van radiokanalen op basis van de vraag en het optimaliseren van het gebruik van beschikbare bronnen.
 • Mobiliteitsbeheer:
  • De RNC verzorgt de mobiliteitsbeheerfuncties en zorgt voor naadloze overdracht en mobiliteit van mobiele stations (MS) tussen verschillende cellen of sectoren binnen het CDMA-netwerk.
 • Oproepbeheer:
  • RNC is verantwoordelijk voor oproepcontrole, het tot stand brengen, onderhouden en vrijgeven van verbindingen tussen mobiele stations en het netwerk.
  • Het houdt toezicht op de procedures voor het opzetten van gesprekken en beheert de kwaliteit van de dienstverlening tijdens actieve gesprekken.
 • Verbinding tot stand gebracht:
  • De RNC vergemakkelijkt het tot stand brengen van verbindingen tussen mobiele stations en het netwerk via de CDMA-luchtinterface.
  • Het speelt een sleutelrol bij het tot stand brengen van verbindingen tijdens initiële toegang en overdrachten.

3. Interface met basisstations:

 • Verbinding met knooppunt B:
  • De RNC is verbonden met de basisstations, in de CDMA-nomenclatuur vaak Node Bs genoemd.
  • Het beheert meerdere Node B’s, coördineert hun activiteiten en zorgt voor een efficiënt gebruik van radiobronnen.
 • Besturingsvlak en gebruikersvlak:
  • De RNC communiceert met knooppunt Bs via zowel het besturingsvlak als het gebruikersvlak.
  • Het besturingsvlak is verantwoordelijk voor signalering en besturingsberichten, terwijl het gebruikersvlak de daadwerkelijke gebruikersgegevens afhandelt.

4. Overdrachtsbeheer:

 • Naadloze overdrachten:
  • De RNC is cruciaal voor het beheren van overdrachten tussen cellen of sectoren, en zorgt ervoor dat mobiele stations naadloos kunnen bewegen zonder onderbreking van de service.
  • Het bewaakt de signaalkwaliteit en neemt beslissingen voor overdrachten om optimale communicatieomstandigheden te behouden.

5. CDMA-evolutie:

 • CDMA2000 en verder:
  • De rol van de RNC is geëvolueerd met de vooruitgang van CDMA-technologieën, zoals CDMA2000 1X, EV-DO (Evolution-Data Optimized) en latere generaties.
  • Het is aangepast om hogere datasnelheden, verbeterde servicekwaliteit en verbeterde mogelijkheden voor multimediadiensten te ondersteunen.

6. Controle van zachte en harde overdrachten:

 • Zachte en harde overdrachten:
  • De RNC beheert zowel zachte handovers, waarbij een mobiel station tegelijkertijd met meerdere cellen communiceert, als harde handovers, waarbij de verbinding van de ene cel naar de andere wordt overgedragen.

7. Beveiliging en authenticatie:

 • Beveiligingsfuncties:
  • De RNC speelt een rol bij beveiligingsfuncties, waaronder authenticatie en encryptie, en waarborgt de integriteit en vertrouwelijkheid van de communicatie binnen het CDMA-netwerk.

8. Algehele netwerkoptimalisatie:

 • Efficiënt gebruik van hulpbronnen:
  • Door zijn controle over radiobronnen draagt ​​de RNC bij aan de algehele optimalisatie van het CDMA-netwerk.
  • Het heeft tot doel de efficiëntie van het gebruik van hulpbronnen te maximaliseren en tegelijkertijd te voldoen aan de eisen van mobiele abonnees.

9. Conclusie:

 • Integraal netwerkelement:
  • Concluderend is de Radio Network Controller (RNC) een integraal onderdeel van de CDMA-netwerkarchitectuur en dient hij als een gecentraliseerde entiteit die verantwoordelijk is voor het beheer en de controle van radiobronnen.
  • De functies omvatten mobiliteitsbeheer, oproepcontrole, overdrachtsbeheer en beveiliging, wat bijdraagt ​​aan de naadloze werking en optimalisatie van CDMA-netwerken.

Het belang van de RNC ligt in zijn vermogen om de complexe interacties tussen mobiele stations, basisstations en het kernnetwerk te orkestreren en optimaliseren, waardoor betrouwbare en efficiënte communicatie binnen het CDMA-framework wordt gegarandeerd.

Recent Updates

Related Posts