Wat is BSC en RNC in telecom?

In de telecommunicatie zijn BSC (Base Station Controller) en RNC (Radio Network Controller) sleutelelementen in mobiele communicatienetwerken, vooral in de context van GSM (Global System for Mobile Communications) en UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) netwerken.

BSC (basisstationcontroller):

 1. Rol:
  • BSC is verantwoordelijk voor het besturen van meerdere BTS’s (Base Transceiver Stations) binnen een specifiek geografisch gebied of cel. Het dient als interface tussen het MSC (Mobile Switching Center) en de BTS’en, beheert de radiobronnen en zorgt voor efficiënte communicatie binnen de cel.
 2. Functies:
  • BSC verzorgt taken zoals overdrachten, frequentieverspringing, controle van het vermogensniveau en de toewijzing van radiokanalen. Het coördineert de activiteiten van meerdere BTS’en om het gebruik van beschikbare bronnen te optimaliseren en de algehele prestaties van het mobiele netwerk te verbeteren.
 3. Verbinding met MSC:
  • BSC is via de A-interface (Abis-interface) in GSM-netwerken verbonden met de MSC. Deze interface vervoert signalerings- en gebruikersverkeer tussen de BSC en de MSC.
 4. Radiobronnenbeheer:
  • BSC is verantwoordelijk voor het beheer van radiobronnen, het toewijzen en vrijgeven van kanalen en het optimaliseren van het gebruik van frequenties binnen het dekkingsgebied. Het speelt een cruciale rol bij het handhaven van de kwaliteit en betrouwbaarheid van de communicatie binnen de cel.

RNC (radionetwerkcontroller):

 1. Rol:
  • RNC is een sleutelcomponent in UMTS en andere 3G mobiele netwerken. Het vervult een rol die vergelijkbaar is met die van de BSC in GSM-netwerken, maar met extra functionaliteiten gerelateerd aan de UMTS-technologie.
 2. Functies:
  • RNC is verantwoordelijk voor taken zoals overdrachten, congestiecontrole, toegangscontrole en het beheer van radiobronnen in een UMTS-netwerk. Het communiceert met NodeB (Node B), het UMTS-equivalent van GSM BTS.
 3. Verbinding met kernnetwerk:
  • RNC is via de Iu-interface verbonden met het kernnetwerk, inclusief de MSC en SGSN (Serving GPRS Support Node). Deze interface vergemakkelijkt de uitwisseling van signalerings- en gebruikersgegevens tussen de RNC en het kernnetwerk.
 4. Ondersteuning voor meerdere NodeB’s:
  • RNC kan meerdere NodeB’s besturen en hun activiteiten coördineren om een ​​efficiënt gebruik van radiobronnen en een optimale dienstverlening aan mobiele apparaten te garanderen.

Relatie tussen BSC en RNC:

 • BSC en RNC spelen beide een cruciale rol bij het beheren van radiobronnen, het optimaliseren van netwerkprestaties en het garanderen van betrouwbare communicatie binnen hun respectievelijke technologieën (GSM voor BSC en UMTS/3G voor RNC).
 • In netwerkarchitecturen die zich ontwikkelen om zowel GSM- als UMTS-technologieën te ondersteunen (bijvoorbeeld bij de overgang naar LTE), kan er sprake zijn van integratie en coëxistentie van BSC- en RNC-functionaliteiten binnen één enkele netwerkarchitectuur.

Samenvattend is BSC (Base Station Controller) een sleutelelement in GSM-netwerken, die radiobronnen beheert en activiteiten binnen een cel coördineert, terwijl RNC (Radio Network Controller) een soortgelijke rol vervult in UMTS/3G-netwerken, als interface met NodeB’s en voor het beheer van radiostations. bronnen in een UMTS-context.

Recent Updates

Related Posts