Wat is 8 PSK-faseverschuivingssleuteling?

8-PSK (8-Phase Shift Keying) is een digitaal modulatieschema dat in communicatiesystemen wordt gebruikt om gegevens te verzenden door de fase van het draaggolfsignaal te variëren. Het is een uitbreiding van Binary Phase Shift Keying (BPSK) en Quadrature Phase Shift Keying (QPSK), waardoor de overdracht van drie bits per symbool mogelijk is. In 8-PSK wordt het draaggolfsignaal gemoduleerd om acht verschillende faseverschuivingen weer te geven, die elk overeenkomen met een unieke combinatie van drie bits. Laten we de details van 8-PSK eens bekijken:

1. Faseverschuivingen:

 • 8-PSK gebruikt acht verschillende faseverschuivingen, gelijkmatig verdeeld rond de eenheidscirkel in het complexe vlak.
 • De faseverschuivingen omvatten doorgaans 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° en 315°.

2. Symboolweergave:

 • Elk symbool in 8-PSK vertegenwoordigt een unieke combinatie van drie bits.
 • De acht mogelijke combinaties van drie bits zijn 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 en 111.

3. Datasnelheid en bandbreedte-efficiëntie:

 • 8-PSK behaalt hogere datasnelheden vergeleken met BPSK en QPSK omdat elk symbool drie bits vertegenwoordigt.
 • Het gebruik van meerdere bits per symbool verhoogt de efficiëntie in termen van datatransmissie voor een bepaalde bandbreedte.

4. Signaalconstellatiediagram:

 • Het signaalconstellatiediagram voor 8-PSK geeft acht verschillende punten in het complexe vlak weer, die elk overeenkomen met een van de acht faseverschuivingen.
 • De punten zijn gelijkmatig verdeeld rond een cirkel, waardoor een efficiënte weergave van meerdere bits per symbool mogelijk is.

5. Voordelen en uitdagingen:

 • Voordelen:
  • Hogere datasnelheid: 8-PSK maakt een hogere datasnelheid mogelijk vergeleken met BPSK en QPSK, omdat elk symbool meer informatie overbrengt.
  • Verhoogde bandbreedte-efficiëntie: De overdracht van drie bits per symbool resulteert in een efficiënter gebruik van de beschikbare bandbreedte.
 • Uitdagingen:
  • Verhoogde gevoeligheid voor ruis: Naarmate het aantal faseverschuivingen toeneemt, wordt het systeem gevoeliger voor ruis en interferentie.
  • Complexiteit: Het implementeren en demoduleren van 8-PSK brengt een grotere complexiteit met zich mee vergeleken met eenvoudigere modulatieschema’s.

6. Toepassingen:

 • 8-PSK wordt gebruikt in verschillende communicatiesystemen waar hogere datasnelheden en efficiënt gebruik van bandbreedte essentieel zijn.
 • Het vindt toepassingen in digitale communicatiestandaarden, satellietcommunicatie en scenario’s waarin spectrale efficiëntie een prioriteit is.

7. Vergelijking met andere PSK-schema’s:

 • 8-PSK maakt deel uit van de familie van PSK-schema’s van hogere orde, waarbij het aantal faseverschuivingen per symbool groter is dan vier (zoals in QPSK).
 • Hoewel 8-PSK hogere datasnelheden biedt, wordt het ook geconfronteerd met uitdagingen zoals een grotere gevoeligheid voor ruis vergeleken met eenvoudigere PSK-schema’s.

Samenvattend is 8-PSK een digitaal modulatieschema dat de transmissie van drie bits per symbool mogelijk maakt door gebruik te maken van acht verschillende faseverschuivingen. Het biedt hogere datasnelheden en verbeterde bandbreedte-efficiëntie, maar gaat gepaard met een grotere complexiteit en gevoeligheid voor ruis. 8-PSK wordt gebruikt in verschillende communicatietoepassingen waarbij de voordelen van hogere datasnelheden zwaarder wegen dan de bijbehorende uitdagingen.

Recent Updates

Related Posts