Waarom heeft LTE een harde overdracht?

LTE (Long-Term Evolution) maakt voornamelijk gebruik van zachte overdracht als standaard overdrachtsmechanisme. Zachte handover is een proces waarbij een mobiel apparaat tijdens een handover tegelijkertijd wordt verbonden met meerdere basisstations (eNodeB’s). Dit zorgt voor een naadloze overgang en continue communicatie, waardoor de netwerkbetrouwbaarheid en dekking worden verbeterd. In bepaalde scenario’s kan LTE echter om specifieke redenen gebruik maken van harde overdracht, ook wel ‘make-before-break’-overdracht genoemd. Laten we eens kijken waarom LTE in bepaalde situaties een moeilijke overdracht kan hebben.

1. Netwerkmodus en oudere ondersteuning:

Interoperabiliteit met oudere netwerken:

  • LTE-netwerken bestaan ​​vaak naast bestaande 2G- en 3G-netwerken. In scenario’s waarin een mobiel apparaat zich verplaatst tussen LTE- en niet-LTE-dekkingsgebieden, kan een harde overdracht worden geïnitieerd om een ​​overstap tussen verschillende radiotoegangstechnologieën (RAT’s) te vergemakkelijken. Dit is met name relevant voor spraakoproepen, omdat LTE Circuit-Switched FallBack (CSFB) kan gebruiken om oproepen over te dragen naar 2G- of 3G-netwerken.

Harde overdracht tussen LTE- en oudere netwerken:

  • Wanneer een apparaat van LTE naar een niet-LTE-gebied verhuist of omgekeerd, zorgt een harde overdracht voor een snelle en betrouwbare overgang. Dit is van cruciaal belang voor het behoud van de continuïteit van spraakoproepen en het bieden van een naadloze ervaring voor gebruikers die verschillende netwerktechnologieën gebruiken.

2. Overdracht aan niet-LTE-technologieën:

Beperkte ondersteuning voor zachte overdracht:

  • Hoewel LTE voornamelijk zachte overdracht gebruikt voor intra-LTE-overdrachten, is hetzelfde mechanisme mogelijk niet zo effectief of ondersteund bij de overgang naar niet-LTE-technologieën. In dergelijke gevallen wordt een harde overdracht noodzakelijk om een ​​betrouwbaarder overdrachtsproces tussen verschillende radiotechnologieën te garanderen.

Serviceonderbreking minimaliseren:

    Er wordt gekozen voor
  • Harde overdracht bij de overstap naar niet-LTE-technologieën om verstoring van de dienstverlening te minimaliseren, vooral voor realtime diensten zoals spraakoproepen. Het gaat om het voltooien van de verbinding met het doelnetwerk voordat de verbinding met het bronnetwerk wordt verbroken, waardoor de kans op afgebroken oproepen wordt verkleind.

3. Scenario’s voor overdracht tussen systemen:

Intersysteemoverdrachten:

  • In scenario’s waarin overdrachten plaatsvinden tussen verschillende systemen, zoals LTE naar Wi-Fi of LTE naar andere draadloze technologieën, kan een harde overdracht de voorkeur hebben. Dit komt omdat naadloze zachte overdrachten voor uitdagingen kunnen komen te staan ​​bij de overgang tussen fundamenteel verschillende netwerkarchitecturen.

Verzekering van verbindingsstabiliteit:

  • Harde overdracht zorgt voor stabiliteit en betrouwbaarheid van de verbinding tijdens overgangen tussen diverse draadloze systemen, waardoor een meer gecontroleerd en voorspelbaar overdrachtsproces ontstaat.

4. Beperkte ondersteuning voor zachte overdracht:

Apparaat- en netwerkbeperkingen:

  • Sommige apparaten of netwerkconfiguraties hebben mogelijk beperkingen bij het ondersteunen van de complexiteit van zachte overdracht. In dergelijke gevallen kan harde overdracht worden gekozen als een eenvoudiger en betrouwbaarder alternatief, vooral als het apparaat of netwerk niet is geoptimaliseerd voor het zachte overdrachtsproces.

Conclusie:

Hoewel zachte handover het voorkeursmechanisme is in LTE vanwege het naadloze en efficiënte karakter ervan, wordt harde handover gebruikt in specifieke scenario’s waarbij sprake is van overgangen tussen LTE en oudere netwerken of verschillende draadloze technologieën. Harde overdracht garandeert de continuïteit van de diensten, met name voor spraakoproepen, in situaties waarin zachte overdracht voor problemen kan zorgen of minder praktisch is. De keuze tussen zachte en harde overdracht hangt af van de netwerkarchitectuur, de mogelijkheden van het apparaat en de behoefte aan ononderbroken diensten tijdens overgangen tussen verschillende radiotoegangstechnologieën.

Recent Updates

Related Posts