Voortplantingspad

Radiogolven kunnen zich op vele manieren voortplanten van de zendende antenne naar de ontvangende antenne: loodrecht invallende golf of grondbrekingsgolf, diffractiegolf, troposfeerreflectiegolf, ionosfeerreflectiegolf, zoals weergegeven in het diagram. Wat radiogolven betreft, is de meest eenvoudige voortplantingsmodus tussen de zender en de ontvanger de voortplanting in de vrije ruimte.

Eén daarvan is een loodrecht invallende golf; de andere is een grondreflectiegolf. Het resultaat van het over elkaar heen leggen van de loodrechte invalsgolf en de reflectiegolf kan het signaal versterken of verzwakken, wat bekend staat als het multipadeffect. Diffractiegolven zijn de belangrijkste radiogolfsignaalbron voor schaduwgebieden zoals het interieur van gebouwen.

Het voortplantingspad voor inter-satellietverbindingen zoals de optische verbindingen GEO-GEO, LEO-GEO en LEO-LEO heeft geen last van atmosferische absorptie en verstrooiing. In de telecommunicatie is het voortplantingspad een kunstmatig of natuurlijk fysiek kenmerk dat dicht genoeg bij een radiopad ligt om een ​​meetbare oorzaak te veroorzaken.

De sterkte van de diffractiegolf is sterk afhankelijk van de voortplantingsomgeving. Hoe hoger de frequentie, hoe zwakker het diffractiesignaal zal zijn. De reflectiegolf van de troposfeer is afkomstig van de troposfeer. De heterogene media in de troposfeer veranderen van tijd tot tijd om weersredenen.

De reflectie neemt af met de toename van de hoogte. Deze langzaam veranderende reflectie zorgt ervoor dat de radiogolf kromt. De troposfeermodus is van toepassing op draadloze communicatie waarbij de golflengte minder dan 10 m bedraagt ​​(d.w.z. de frequentie is groter dan 30 MHz).

Ionosfeer reflectievoortplanting

Wanneer de golflengte van de radiogolf minder dan 1 meter bedraagt ​​(de frequentie is groter dan 300 MHz), is de ionosfeer de reflector. Er kunnen een of meerdere sprongen zijn in de radiogolf die wordt gereflecteerd door de ionosfeer, dus deze voortplanting is van toepassing op communicatie over lange afstanden. Net als de troposfeer vertoont de ionosfeer ook het kenmerk van continue fluctuatie.

In een typische cellulaire mobiele communicatieomgeving is een mobiel station altijd veel korter dan een BTS. Het directe pad tussen de zender en de ontvanger wordt geblokkeerd door gebouwen of andere objecten.

Daarom wordt de communicatie tussen het cellulaire BTS en het mobiele station uitgevoerd via vele andere paden dan het directe pad. In de UHF-band wordt de elektromagnetische golf van de zender naar de ontvanger voornamelijk voortgeplant door middel van verstrooiing, dat wil zeggen dat de elektromagnetische golf wordt gereflecteerd door het bouwvlak of wordt gebroken door door de mens gemaakte of natuurlijke voorwerpen.

Recent Updates

Related Posts