Uplink-datatransmissie in LTE

Uplink-datatransmissie in LTE

Het in kaart brengen van transportkanalen en UL-besturingsinformatie (UCI) naar fysieke kanalen is een taak van de fysieke laag (PHY). Bovendien worden door de fysieke laag referentiesignalen geleverd die geen informatie uit een hogere laag overbrengen.

Logische kanaaltoewijzing wordt verzorgd door de MAC-laag.

Fysiek kanaal voor data en signalering vanuit hogere lagen:

– Fysiek gedeeld uplinkkanaal, PUSCH.

– Fysiek willekeurig toegangskanaal, PRACH.

Fysieke kanalen met UL-besturing – gerelateerde signalering:

– Fysiek uplink-controlekanaal, PUCCH.

en signalen zonder informatie van hogere lagen:

– Demodulatiereferentiesignalen (DRS).
– Klinkend referentiesignaal (SRS).

PUSCH

Het basisbandsignaal dat het fysieke gedeelde uplinkkanaal vertegenwoordigt, wordt gedefinieerd in termen van de volgende stappen:

– klauteren
– modulatie van gecodeerde bits om symbolen met complexe waarden te genereren
– transformeer precodering om symbolen met complexe waarden te genereren
– het in kaart brengen van symbolen met een complexe waarde aan hulpbronelementen
– genereren van een SC-FDMA-signaal in het tijddomein met een complexe waarde voor elke antennepoort.

PUSCH-transmissie vindt plaats op frequentie – opeenvolgende bronelementen. PUSCH wordt gebruikt om gegevens uit een hogere laag en UCI te transporteren, indien nodig.

Recent Updates

Related Posts